Sidste nyt

Lidt flere referater under "For medlemmer"

20/01-2023 15:42
Tiden, hvor dagene går hurtigt her på Gran Canaria, er brugt på at få endnu flere referater op på hjemmesiden.

Der mangler fortsat nogle, men det skyldes, at de ligger på en harddisk i Nakskov, som ikke er koblet op som server - og derfor ikke kan tilgås her fra de 23-28 grader og sol.

Så snart det er muligt, vil der blive gjort et forsøg på at gøre referaterne komplette her på hjemmesiden.

Carsten

OBS... Fejl i tilmelding til BetalingsService

06/01-2023 23:21
Jeg har i den forløbne uge fået henvendelser fra medlemmer, hvor kontingent til LFVK ikke er blevet trukket på BetalingsService i januar måned.
Derfor opfordrer jeg alle, der har tilmeldt sig PBS at tjekke om kontingentet for 2023 er betalt. Hvis det ikke er det, må jeg beklagelig vis bede jer om at foretage en manuel indbetaling via Indbetalingskort på bagsiden af blad nr 137 fra december 2022 senest den 16. Januar.

Venlig hilsen
Kasserer
Annie Rost Petersen

Så er vi atter i et nyt år - og klar til at gå i gang

02/01-2023 21:29
Som det fremgår af køreplanen er der klubaften torsdag den 12. januar. Vi starter ud med en "social aften", og tirsdag den 24. januar er der mulighed for at få hjælp til brug af hjemmesiden, idet Carsten kommer og fortæller om de muligheder hjemmesiden giver - og hvordan nogle af funktionerne virker.

Søndag den 29. januar er der VELKOMST TIL NYE MEDLEMMER - OG KUN NYE MEDLEMMER. De nye medlemmer har fået eller får direkte besked.

HUSK OGSÅ at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen den 21. februar skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. januar.

Klubaften 29/11-22 kl 19

20/11-2022 20:54
Husk klubaften d.29/11 kl.19.00 hos An10rust i Maribo på Victor Kolbyesvej 9 4930 maribo. Af hensyn til indkøb af kaffe og kage har vi valgt at lave tilmeldning på hjemmesiden.
Husk en stol da Jørgen ikke har siddepladser til alle.
Alle klubbens medlemmer er velkommen.
Der er gode tilbud på aftnen på Meguiar's-produkter, som de forhandler.

JULEFROKOST 2022

11/11-2022 12:23
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Kære Klubmedlemmer.

Absolut sidste frist for tilmelding til- og betaling for årets store Julefrokost på John Johns i Toreby fredag den 25. november er
FREDAG D. 18. NOVEMBER.

Hvis enkelte af jer har problemer med tilmelding via hjemmesiden og bankoverførsel, så kontakt hurtigst muligt
Kasserer Annie Rost Petersen på telefon 51371937. Så finder vi en løsning.

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄